PORINUĆE LEUTA KVARNERIOL
Objavljeno: 12. rujna 2020.

Unatoč zahtjevima modernog tržišta koji upućuju na ubrzani razvoj i tehnologiju, ne zaboravljamo i podupiremo svaki projekt tradicionalne drvene brodogradnje. Ljepotu iste potvrđuje i porinuće Leuta Kvarneriol, zahvaljujući entuzijazmu ponosnog vlasnika. Kvarneriol pogoni Yanmar motor 4JH57 s hidrauličkim reduktorom. 

Pored Kvarneriola, Yanmar motori nalaze se u još mnoštvu primjeraka tradicionalne brodogradnje. Još početkom desetljeća, doprinijeli smo pogonu leuta Slobodne Dalmacije sa 4JH5 motorom sa generatorskim setom, vidljivim na slikama niže, vjesnikom hibridnog sustava. Prvijenac je bila Falkuša iz Komiže na Visu, opremljena s motorom 3YM30.

Slike