Rekreativna serija motora

Jedrilice i mala plovila

Jedrilice i mala plovila

10-125 ks
6-92 kW

Pogledajte ponudu motora
Motorna plovila

Motorna plovila

150-480 ks
110-353 kW

Pogledajte ponudu motora
Komercijalni brodovi i SOLAS aplikacije

Komercijalni brodovi i SOLAS aplikacije

10-480 ks
6-353 kW

Pogledajte ponudu motora