Robot za čišćenje mreža kaveza u marikulturi 

Yanmarovo iskustvo u proizvodnji šireg spektra proizvoda namijenjenih marikulturi poput robota za čišćenje kaveza seže u 1988. godinu. Navelino širenje u tom sektoru započinje 2009. godine. Robot za čišćenje kaveza je mehanička, profesionalna i izdržljiva Yanmarova oprema. Servisna podrška je podržana diljem svijeta. 

Značajnije performanse: 

Kratka priprema te činjenica da sam brod „čistač” nije potrebno pomicati duž kaveza već je stabilan na jednoj lokaciji. Samim robotom se jednostavno rukuje te se on vertikalno pomiče niz kavez, a vidljivost mu je 155 stupnjeva u horizontalnom i 120 stupnjeva u vertikalnom području. Za lakšu orijentaciju posjeduje kompas. Širina čišćenja je 19,1 m, 14 metara po minuti te je za kavez promjera 38 metara broj radnih sati 6. Voda pod visokim tlakom se koristi isključivo za čišćenje. Karakteriziraju ga štedljivost i visoka kvaliteta čišćenja.

Pozitivne posljedice redovnog korištenja robota: 

Zdravija riba koja vodi k višim standardima, mreže su duže očuvane, rjeđe se moraju mijenjati te je manja potreba za roniocima, radnim brodovima i raznim operatorima; direktan monitoring i trenutni vizualni prijenos samog čišćenja, uz opcijsku opremu jedna je osoba dovoljna za rukovanje.

Modeli

YANMAR NCL-LX

  • Brzina kretanja: 14 m/min.
  • Površina čišćenja: 1.91 m*
  • Maksimalna brzina čišćenja: 1,600 m2/hr.
  • Maksimalni dubinski doseg: 50 m

*4x veća površina čišćenja od Mark III-a

YANMAR NCL-SX3 

  • Brzina kretanja: 12 m/min
  • Površina čišćenja: 0.57 m
  • Maksimalna brzina čišćenja: 372 m2/hr  
  • Maksimalni dubinski doseg: 30 m

Simulacija rada čistača