Komercijalna serija

Svi motori

4HAL2-WT

120 kWe
4 u liniji
Više informacija

6HAL2-WT

136 - 160 kWe
6 u liniji
Više informacija

6HAL2-WHT

144 - 240 kWe
6 u liniji
Više informacija

6HAL2-WDT

180 - 280 kWe
6 u liniji
Više informacija

6AYL-WST

320 kWe
6 u liniji
Više informacija

6AYL-WET

400 - 450 kWe
6 u liniji
Više informacija

6EY17W

374 - 837 kW
4-taktni, dizel
Više informacija

6EY22AW

885 - 1370 kW
4-taktni, dizel
Više informacija

6EY26W

1471 - 1920 kW
4-taktni, dizel
Više informacija

6EY26DF

1533 kW
4-taktni, dizel
Više informacija

8EY26W

2060 - 2560 kW
4-taktni, dizel
Više informacija

6EY33W

2500 - 3360 kW
4-taktni, dizel
Više informacija