Privola za korištenje osobnih podataka

Suglasan/na sam s time da upisom i registracijom email adrese, imena, prezimena i adrese u odgovarajuća polja ovog pristupnog obrasca dajem suglasnost društvu Navela d.o.o. („Navela“), da kao voditelj obrade koristi moje osobne podatke u svrhu mojeg sudjelovanja u „Navela loyalty programu Yanmar“ („Program vjernosti“) te da osobne podatke obrađuje u skladu s Pravilima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

U tom smislu, suglasan/na sam s time da se moji podaci koriste kako bih ostvario/la sve pogodnosti u Programu vjernosti, a posebice kako bi me se obavještavalo o novostima na području motora Yanmar, kako bi mi se dostavljale ulaznice za sajmove te kako bih ostvarivao/la pravo na posebne sajamske i druge akcije. 

Upoznat/a sam s time da u svako doba imam pravo povući ovim putem danu privolu za daljnju obradu osobnih podataka, ali i da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Zahtjev za povlačenje privole podnosi se slanjem takvog zahtjeva na niže navedenu email ili poštansku adresu Navele.

Ovu privolu dajem nakon što sam se informirao/la o njezinom sadržaju i dobrovoljno, znajući da u slučaju ne davanja privole za obradu ne trpim nikakve negativne posljedice, osim što ću biti objektivno onemogućen sudjelovati u Programu vjernosti.

Također sam upoznat/a i sa sljedećim:

  • da je voditelj obrade osobnih podataka društvo Navela d.o.o., Valica 15, 52100 Pula, Hrvatska, telefon: + 385 (0)52 214 542, e-mail: navela@navela.hr;
  • da Navela ne prenosi drugim osobama na temelju ove privole prikupljene osobne podatke;
  • da je pravna osnova za obradu mojih osobnih podataka upravo privola koju ovim putem dajem;
  • da će voditelj obrade moje osobne podatke držati pohranjenima sve dok za to postoji u ovoj privoli navedena svrha ili dok od njega ne zatražim brisanje istih;
  • da imam pravo od Navele zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, kao i da imam pravo na ulaganje prigovora na obradu koju provodi Navela te prava na prenosivost podataka;
  • da u vezi s obradom mojih osobnih podataka imam pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podatka.